Category Archives: KOBEINmini

Enostaven in hiter dostop do podatkov o poslovanju, preprostost upravljanja in popoln nadzor z aplikacijo Kobeinmini poskrbi, da ste na trgu vedno konkurenčni.

Read more

Čeprav marsikdo ob besedi davčna blagajna pomisli na nekaj kompliciranega oz.
uporabniku ne prijaznega, se vsakodnevno trudimo da vam, uporabnikom izkušnjo izboljšamo.

Read more

Z novim letom je v vaši KOBEIN MINI blagajni možno izdajati račune tudi v primerih, ko ni internetne povezave! Za potrebe uvedbe načina brez internetne povezave je…

Read more

Z julijem je v veljavo stopil nov Pravilnik (Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini,…

Read more

4/4